Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

שליחת SMS מגוגל Apps

שירות Global Sms מאפשר לבצע שליחת SMS בין היתר גם מהאפליקציות השונות בגוגל אפס (Google apps).
שימושים נפוצים לכך הינם:

Google Calendar

שליחת SMS ישירות מגוגל קלנדר, היומן של גוגל (Google Calendar) ולהודיע או לתזכר נמען באמצעות הודעת SMS. אופציה זו יעילה במיוחד בשליחת תזכורת לתור שנקבע.

Google Sheets

גוגל שיטס הינה אפליקציית גליון העבודה / גליון האקסל של גוגל.
רבים משתמשים בו לנהל טבלאות ונתונים מכל סוג.
ניתן לבצע שליחת SMS ישירות מתוך הגליון אל מספרי הטלפון שקיימים בו.

למשל עבור רשימה של אנשי קשר בה לכל איש קשר יש גם מספר סלולארי. 
ניתן לשלוח בלחיצת כפתור SMS לכל מי שמופיע ברשימה.

הדבר יעיל גם בשליחת תזכורות לתורים אם יש לכם רשימה בה מופיע בכל שורה שם הנמען, מספר הטלפון שלו, מועד התור. המערכת תוכל להוציא לכל נמען את פרטי הספציפיים שלו ולשלוח לו הודעת SMS.מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms