Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

ניהול רשימות תפוצה לפי פילוחים שונים

מערכת Global Sms מאפשרת לטעון כמה רשימות תפוצה שתרצו ובהתאם לפילוחים שמעניינים אתכם.
לדוגמא ניתן לטעון רשימת לקוחות, רשימת עובדים, מטופלים, מתפקדים וכו'.
את הרשימות ניתן לטעון למערכת באמצעות אקסל או כל קובץ אחר.

לאחר שטענתם את הרשימות למערכת תוכלו לשלוח SMS בלחיצת כפתור אל כל מי שמופיע ברשימה.
ניתן אף לשלוח SMS למספר רשימות בו זמנית. במידה ונמען מסויים מופיע בכמה רשימות אליהן אתם שולחים את ה SMS אז המערכת תדאג לשלוח לו SMS אחד בלבד.


צילומי מסך (הקליקו להגדלה):


סרטון הדגמה לטעינת נמענים למערכת:


מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms