Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

מערכת מותאמת לטלפונים ניידים

לשירות Global Sms גרסה מותאמת מובייל לשליחת SMS ישירות מהטאבלט או הטלפון הנייד ללא צורך להתחבר מהמחשב.

כל שצריך לעשות כדי לעבוד בגרסת המובייל הוא להתחבר למערכת באמצעות הטלפון הנייד.
המערכת מזהה כי אתם מתחברים ממכשיר נייד ותציג לכם את גרסת המובייל.

תכונות עקריות בגרסה:

  • בחירת מספר ממנו תשלח ההודעה.
  • כתיבת טקסט ההודעה או בחירת הודעה מהודעות שמורות.
  • תזמון מועד הפצת ההודעה.
  • משלוח לנמען בודד או לרשימות תפוצה
  • הסרת מספר נייד מרשימת התפוצה.
  • רכישת חבילת הודעות SMS
  • ועוד...

ניתן לשמור את הגרסה כאפליקציה באנדרויד ובאייפון:מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms