Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS וניוזלטרים
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

טעינת נמענים מהירה מאקסל / העתק הדבק / אנשי קשר ב Gmail

שירות Global Sms מאפשר לטעון רשימות תפוצה במספר דרכים שונות.

דרך ראשונה לטעון את רשימות התפוצה הינה באמצעות קובץ Excel.
אין משמעות לפורמט הקובץ, פשוט מעלים את הקובץ במערכת ומייצרים את רשימת התפוצה.
ניתן לטעון נתונים שונים כדוגמת - שם הנמען, מספר סלולארי, אימייל ועוד שדות נוספים.

דרך שנייה לטעינה הינה באמצעות העתק-הדבק.
פשוט מעתיקים את מספרי הטלפון מכל קובץ בו הם שמורים לכם ומדביקים אל תוך המערכת.
המערכת תציג לכם תצוגה מקדימה של הנתונים אותה היא עומדת לטעון.

דרך שלישית לטעינה הינה באמצעות טעינת אנשי הקשר מה Gmail שלכם.
פשוט לוחצים על כפתור ייבוא מה Gmail והמערכת תציג לכם תצוגה מקדימה של אנשי הקשר אשר היא עומדת לטעון.
כפתור זה הינו שימושי מאוד עבור מכשירי אנדרואיד אשר מסנכרנים באופן אוטומטי את אנשי הקשר בטלפון עם ה Gmail וכך למעשה מייבאים את אנשי הקשר מהטלפון.

סרטון הדגמה לטעינת נמענים למערכת:
במידה ויש לכם מכשיר אייפון תוכלו לייצא את אנשי הקשר לאקסל ואז לטעון למערכת.
לחצו כאן להסבר אודות ייצוא רשימת אנשי קשר מהאייפון.

מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms