Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

הסרה אוטומטית מרשימת התפוצה - התאמה לחוק הספאם

חוק הספאם מחייב לאפשר לנמענים לבצע הסרה מרשימת התפוצה של גורמים אשר שלחו להם הודעת SMS כך שהם לא ימשיכו לקבל מהם הודעות נוספות בעתיד.

שירות Global Sms מאפשר לעבוד בהתאם לחוק הספאם:

  1. מסך שליחת SMS מאפשר הוספה של קישור להסרה אוטומטית מרשימת התפוצה בגוף הודעת ה SMS.
    נמען המעוניין בכך יכול להסיר עצמו באופן עצמאי מרשימת התפוצה ואין לו צורך ליצור עמכם קשר לשם כך.
  2. המערכת מתייגת את כל מי שביקש הסרה כך שלא תוכלו לטעון אותו בעתיד לחשבון שלכם ואפילו לא לרשימה אחרת.
  3. לפני שליחה של הודעת SMS המערכת מבצעת בדיקה שאינכם שולחים אותה אל נמענים אשר בקשו הסרה מרשימת התפוצה שלכם.

צילומי מסך (הקליקו להגדלה):מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms