Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

שמירה כאפליקציה באייפון

ניתן לשמור אייקון לכניסה מהירה לגרסת Global Sms למובייל.

לצורך כך בצעו את 3 השלבים הבאים:

  1. הכנסו אל עמוד ההתחברות אל המערכת באמצעות הדפדפן של מכשיר האייפון שלכם.
    לחצו בתחתית הדפדפן על הכפתור האמצעי (ריבוע עם חץ כלפי מעלה).


  2. לחצו על "הוסף למסך הבית" בתפריט שנפתח.


  3. תנו שם לקיצור - למשל "Global Sms".


    התוצאה שמתקבלת היא זו:
מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms