Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

ייצוא רשימת אנשי קשר מהאייפון

להלן השלבים כיצד לייצא את רשימת אנשי הקשר ממכשיר אייפון:

  1. הורידו והתקינו מה App store את אפליקציית Contacts Kit
  2. לחצו על כפתור "Export" בתפריט הראשי.

    לחצו על כפתור "Export" בתפריט הראשי.
  3. לשליחת הרשימה אל תיבת האימייל שלכם לחצו על כפתור "@" בתחתית המסך.

    לשליחת הרשימה אל תיבת האימייל שלכם לחצו על כפתור "@"  בתחתית המסך


מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms