תנאי השירותשירות ITnewsletter ושירות- Global Sms (להלן: "השירותים") הינם שירותים מבית ITdesigns לדיוור אלקטרוני ולשליחת SMS. השירותים ניתנים באמצעות אותה מערכת, מערכת ITnewsletter (להלן: "המערכת").

בהצטרפות ללקוחות ITdesigns, ועם קבלת השירותים, הלקוח מסכים עם התנאים המפורטים בהסכם זה. הסכם קבלת השירותים נועד על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה ITdesigns ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות ITdesigns ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של ITdesigns.

אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש. יתכן ותנאי השימוש שונו מאז ביקורכם האחרון באתר או במערכת. השימוש באתרים itnewsletter.co.il ו- globalsms.co.il (להלן: "האתרים") או במערכת מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה. אם אינכם מקבלים את תנאי השימוש, אל תשתמשו באתרים אלה או במערכת.
להלן תנאי השימוש עבור גישה לאתרים ולשימוש במערכת. על ידי לחיצה על כפתור 'קראתי ואני מסכים לתנאי השירות' בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבונכם במערכת או על ידי גישה לשירותים באמצעות ממשק API, הינכם מקבלים עליכם את תנאי השימוש שלהלן.

כל השירותים הניתנים על ידי המערכת מיועדים אך ורק לשימוש העומד בתנאי חוקי מדינת ישראל. חל איסור חמור להפיץ אם בדיוור אלקטרוני או SMS וכן לאחסן כל מידע או נתון בהפרה לחוקי מדינת ישראל. בין השאר (אך לא מוגבל למקרים אלה), המשפט שלעיל מתייחס לחומר המוגן בזכויות יוצרים שאינם שייכים ללקוח ושלא קיבל רשות להשתמש בהם, למידע המוגדר על ידי מערכות החוק והמשפט כמאיים ולמידע המוגדר סודי על ידי המדינה או בעל סודיות מסחרית. הלקוח משחרר את ITdesigns מכל אחריות הנוגעת לתביעות הקשורות למידע שישמור או יפיץ באמצעות המערכת.

המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש, כפי שיתוקנו על ידי ITdesigns מעת לעת, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שITdesigns רשאית לקבוע ולפרסם מעת לעת (להלן: "ההסכם"), כולל, מדיניות פרטיות הלקוח של ITdesigns ("מדיניות") (אלא אם כן צוין אחרת, כל התייחסות להסכם תכלול אף את המדיניות). על ידי פרסום גרסאות מעודכנות של ההסכם באתרים או במתן כל הודעה אחרת, ITdesigns רשאית לשנות את תנאי ההסכם וכן רשאית להפסיק או לשנות את כל או חלק מן האספקטים האחרים של המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למעט אם נאמר אחרת בהסכם, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסום ההסכם המתוקן במערכת או באתרים. המערכת תהא זמינה רק לאדם אשר כשיר ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת אינה זמינה לאנשים מתחת לגיל 18. אם אינכם עומדים בתנאים אלו, אינכם רשאים להשתמש במערכת. עליכם למלא את טופס ההרשמה שבעמוד ההרשמה של האתרים על מנת להשתמש במערכת. בטופס ההרשמה עליכם לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמכם.


חוק הספאם
הלקוח מתחייב שלא לבצע הפצת דואר אלקטרוני או SMS לא מורשה, לא לבצע הפצת דואר זבל (Spam) וכל זאת בהתאם לחוק הספאם. הלקוח מתחייב שלא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני או מספרי טלפון סלולארי שנאספו באמצעות תוכנה לאיסוף פרטים אלו מנמענים אשר לא הביעו הסכמה לנתינתם באופן מפורש. הלקוח מתחייב שלא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני או מספרי טלפון סלולארי שנרכשו מגורם צד שלישי. הלקוח מתחייב להזדהות בצורה ברורה בתור מדוור הדוא"ל או ה SMS. הלקוח מתחייב להסיר מיידית מרשימת התפוצה כל נמען דוא"ל או SMS שביקש לעשות כן בכל דרך שהיא, אם באמצעות קישור ה- Unsubscribe הפנימי של מערכת הדיוור או ה SMS ובכל דרך אחרת. הלקוח מתחייב לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצע דיוור או שליחת SMS, לא נכללים נמענים אשר ביקשו להסיר את כתובתם או מספר הטלפון שלהם מרשימת התפוצה.

כל הודעת דואר אלקטרוני שתשלח באמצעות המערכת תכיל קישור "הסרה מרשימת הדיוור" המאפשר לנמענים להסיר את עצמם מרשימת התפוצה שלכם. הנכם מאשרים ומסכימים כי לא תסירו, תנטרלו או תנסו להסיר או לנטרל קישור כאמור.

בהודעות ה SMS חובה על פי חוק הספאם להוסיף קישור להסרה לכל הודעה שנשלחת אל הנמענים.
באחריותכם להוסיף את הקישור להסרה או לאפשר הסרה מרשימת התפוצה בכל דרך חוקית אחרת על ידי הנמענים שלכם.

בשימושכם במערכת תשתמשו או תייבאו רק רשימות תפוצה בהן כל הנמענים הביעו את הסכמתם המפורשת מראש לקבלת תכתובות מכם.
ידוע לכם כי לא כל הודעות הדוא"ל או ה SMS הנשלחות באמצעות השימוש במערכת יתקבלו על ידי נמעניהן מסיבות שונות. לא יתקבל החזר מכל סוג עבור הודעות אשר לא הגיעו ליעדן מכל סיבה.
כל הודעת דואר אלקטרוני או Sms שתישלח על ידכם תוך שימוש במערכת חייבת להכיל ותכיל את קישור "הסרה מרשימת התפוצה" של השירותים, המאפשר לנמען להסיר את עצמו מרשימת התפוצה שלכם. שימושכם במערכת יהא בהתאם למגבלות על תוכן הודעות הדוא"ל וה SMS והפעילויות כמפורט בהסכם זה.

בשורת ה"מאת" של כל הודעת דוא"ל או תוכנה של כל הודעת SMS שתשלח על ידכם באמצעות המערכת תצוין במדויק ובאופן לא מטעה זהות ארגונכם, המוצר או השירות שלכם.
שורת "הנושא" של כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידכם באמצעות המערכת לא תכלול כל תוכן מטעה לגבי הנושא הכללי של הודעת הדוא"ל.
כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידכם באמצעות המערכת תכלול את מענכם התקף.
הנכם מתחייבים לאמץ ולמלא אחר מדיניות הפרטיות, אשר יתכן ותשונה מעת לעת על ידי ITdesigns.

אין לשלוח תכנים הקשורים המתקשרים לספאם כגון - מכירת תרופות און ליין, פרסום הצעות עבודה מהבית, הלוואות, פורנוגרפיה וכן הימורים ברשת.
הלקוח מודע לנזקים שעשויים להיגרם אם תתקבלנה תלונות ישירות או באמצעות גורם שלישי (כגון ספקי אינטרנט ISP או מפעילים סלולאריים) לגבי הפצת דואר אלקטרוני או SMS לנמענים שלא ביקשו לקבלם באופן
מפורש. הלקוח מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של פעילות עסקית מול ITdesigns וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו אך לא בוצעו מפאת הפרת אחד מסעיפי הסכם זה.
ITdesigns רשאית להוסיף בהודעות היוצאות מסרים המסבירים את זהות הלקוח, המאגר, זכויות הנמען וכן פרטים טכניים.

הודעות דוא"ל ו/או SMS אשר הנכם שולחים באמצעות המערכת עלולות להפיק תלונות ספאם מן הנמענים. הנכם אחראים להבטיח כי הקמפיינים שלכם לא יצרו מספר תלונות ספאם העולה על המקובל בתעשייה. ITdesigns, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע באם רמת תלונות הספאם שחולל הקמפיין שלכם הינן במסגרת המקובל בתעשייה, וקביעתה תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין על פי הסכם זה. ITdesigns תביא לסיום את שימושכם במערכת שלה, במידה וייקבע על ידי ITdesigns כי רמת תלונות הספאם אשר חולל הקמפיין שלכם הינו גבוה יותר מהמקובל בתעשייה.


שימוש לרעה בשירותים
שרתי, תוכנות ומערכות ITdesigns ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי ITdesigns, אסור בהחלט. הלקוח מתחייב לא להפיץ הודעות פוגעות או מעליבות. בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ITdesigns ועובדיה.


חומר ל 'מבוגרים בלבד'
שליחת מסרים הכוללים חומרים ל 'מבוגרים בלבד' ו/או המכילים קישורים לאתרים המכילים חומרים כגון אלו אסור בהחלט. האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.


אחריות וזכויות
הלקוח יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות, ובכלל זה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח-2008. יובהר, כי ITdesigns אינה אחראית לספק ולא תספק ללקוח ייעוץ, משפטי או אחר, והאחריות על קבלת ייעוץ מתאים בקשר עם השירות מוטלת על כתפי הלקוח בלבד. כל הנאמר בשיחה טלפונית עם נציג מטעם השירותים אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא יחשב ככזה גם אם נאמר אחרת.

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני (לרבות פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים), בקשר עם התכנים שיישלחו במסגרת דיוור אלקטרוני או הודעות לרבות טקסט בהודעת SMS ו/או תכנים המופיעים בעמודי אינטרנט סלולרי (WAP) שקישור להם ישלח באמצעות הודעת SMS או עמודים שמהם ניתן להגיע מעמודים כאמור ו/או בהודעות דוא"ל ו/או בעמודי אינטרנט שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים שיוצבו בהודעות הדוא"ל ו/או בהודעות MMS (להלן "התכנים"), הנן בבעלותו המלאה של הלקוח, והשימוש בהם במסגרת השירות אינו מהווה הפרה של כל זכות, לרבות זכות יוצרים, או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו, בין אם הוגשה בקשה לרישומה ובין אם לאו.

הלקוח הינו אחראי בכל הנוגע להשגת כל האישורים ו/או הזכויות ו/או ההסכמות ו/או רשיונות השימוש הדרושים מספקי ו/או יצרני התכנים ו/או כל גוף אחר (לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אקו"ם), לצורך השימוש בתכנים בהתאם להסכם זה, והוא פוטר בזאת את ITdesigns באופן מפורש מבדיקה של מקור התכנים ו/או בדיקת האישורים הנדרשים לצורך שימוש בתכנים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מהימנותם של התכנים והסכמתו המפורשת של מקור התכנים לפרסום המידע במסגרת השירות, ככל שהסכמה כאמור נדרשת, ומצהיר כי בדיקה כאמור מצויה בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח, ותבוצע על ידו.

העדר זכויות בתוכנה. זהו הסכם לשירותים ומתן גישה לאתר אינטרנט ולמערכת, הינכם מאשרים כי אינכם בעלי זכות קניינית באתרים או במערכת. הנכם מתחייבים כי לא תבצעו, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה הבסיסי, רעיונות או אלגוריתמים של, או אשר נמצאים במערכת או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת ("התוכנה"), וכמו כן לא תסירו כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת או התוכנה, תשנו, תתרגמו או תיצרו עבודות נגזרות המבוססות על המערכת או התוכנה, או תעתיקו, תפיצו, תמשכנו, תמחו, או תעבירו בכל דרך אחרת זכויות במערכת או בתוכנה.

אינכם רשאים להציג, להעתיק, לשכפל או להפיץ את התוכנה, כל רכיב ממנה, כל תיעוד המסופק בקשר עם המערכת או התוכנה, או כל תוכן, לרבות אך לא מוגבל לניוזלטרים, שהופצו אליכם על ידי ITdesigns בקשר עם המערכת. הפרת התחייבויות אלו על ידכם עלולה להביא לסיומו של הסכם זה ולשיפוי ולפיצוי על פי כל דין.


תכנים
הלקוח מתחייב לקיים הוראות כל דין, ובכלל זה כל הודעת SMS הנשלחת על-ידי הלקוח תכיל את שם הלקוח ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב לקבלת הודעות נוספות ע"י משתמש הקצה. כל הודעת MMS WAP ו/או דוא"ל תכיל את הפרטים הדרושים בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), ככל שההודעה מהווה "דבר פרסומת", ובין היתר, מובהר כי בהודעת דוא"ל ו/או ו/או בעמוד ה-WAP יופיעו כל הפרטים הנדרשים ע"פ דין, לרבות: (א) היות ההודעה דבר פרסומת, ואם מדובר בהודעת דוא"ל – בכותרת ההודעה; (ב) שם המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו; (ג) זכות הנמען לשלוח בכל עת הודעת סירוב, באופן פשוט וסביר.

הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל פטנט, זכות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחר, זכות קניינית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם.

הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי לתכנים. ל- ITdesigns ולמפעילים הסלולריים לא תהא כל אחריות בקשר עם התכנים. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הלקוח מתחייב שהתכנים נשוא הסכם זה לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:


1. כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע ו/או מפר ו/או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
2. כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור;
3. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
4. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
5. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
6. חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
7. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
8. כל חומר המפר זכויות לשימוש מסחרי, לחוזה, לסודיות או לאמון של צד שלישי כלשהו;
9. כל חומר שפרסומו או מסירתו נאסרו לפי הוראות כל דין;
10. חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי;
11. כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של איזה מן המפעילים הסלולריים או במדיניותם כלפי לקוחותיהם;
12. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
13. כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף 4 זה.
14. כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב או שאינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
15. כל חומר, לרבות פרסום, שיווק או קידום מכירות הנוגע, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן ו/או למפעילי רט"ן ו/או לציוד קצה ו/או לכל סוג של שירות שניתן או שיינתן, במישרין או בעקיפין, על-ידי מי ממפעילי הרט"ן.
16. חומר האסור על פי כל דין.


המפעילים הסלולריים
הובא לידיעת הלקוח שביצוע חלק ממחויבויות ITdesigns על פי טופס הזמנה זה מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בין ITdesigns לבין המפעילים הסלולריים השונים. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בין ITdesigns לבין מפעיל סלולרי כלשהו, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים להינתן למנויי אותו מפעיל סלולרי. כמו כן, הלקוח מודע לכך שהמפעילים הסלולריים עשויים מעת לעת להשעות, להפסיק, להגביל או לחסום את מתן השירותים באופן זמני או קבוע, או לשנות את תנאי התקשרותם עם החברה באופן אשר יחייב התאמה או שינוי של תנאי טופס הזמנה זה. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

הלקוח יודע כי המפעילים הסלולריים רשאים לנתק ו/או להפסיק ו/או להשהות ו/או להגביל ו/או לחסום מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים החיוניים לצורך ביצוע התחייבויות ITdesigns על פי טופס הזמנה זה, למי מלקוחות הקצה או לכלל לקוחות הקצה או לסוג מסוים של לקוחות קצה, בין ביוזמת המפעיל הסלולרי, בין

לבקשת לקוח הקצה, ובין בעתות חירום, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד ITdesigns ו/או כנגד המפעיל
הסלולרי בקשר לכך. במידה וחסימת לקוחות קצה כאמור תהא בדרך של העברת רשימת משתמשים חסומים ללקוח, הלקוח מתחייב להפעיל את החסימה כאמור באופן מיידי.

הלקוח מודע למגבלות הכיסוי הסלולרי ולאופי הקשר הסלולרי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד ITdesigns ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך;

ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ITdesigns ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, לרבות פעולות של צדדים שלישיים מעבר לשליטתם הסבירה של ITdesigns ו/או המפעילים הסלולריים, או כתוצאה משינוי בחוק, בתקנות, בכללים או בהנחיות החלים על ITdesigns ו/או המפעילים הסלולריים;

ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ITdesigns ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מניוד מספרים ו/או החלפת קידומות של מספרים קיימים בקידומות חדשות. על הלקוח לוודא ולתקן את רשימות התפוצה שלו בקידומות המעודכנות בהתאם לחוק.

אין בהסכם על פי טופס הזמנה זה או בהסכם בין הלקוח ללקוחות הקצה כדי לגרוע מהוראות הסכמי הרט"ן שבין לקוחות הקצה לבין המפעילים הסלולריים, לרבות ומבלי לגרוע, כל הוראות הגבלת האחריות של המפעילים הסלולריים;


שימוש בשירותים
השימוש בשירותים כפוף להסכם שנחתם בין הצדדים ולמחירון הרשמי של השירותים. במידה ולא ייחתם הסכם, במקרה של חריגות הלקוח יחויב עליהן עפ"י המחירון הרשמי ללא צורך בהודעה מוקדמת.
הלקוח מאשר ומסכים כי בכל הודעת דוא"ל שתשלח על ידו באמצעות המערכת , ITdesigns תהא רשאית להוסיף הערת שוליים מזהה כגון "נשלח באמצעות ITnewsletter" או כל הודעה דומה.

השימוש במערכת וכל הסתמכות על ידך על המערכת, כולל כל פעולה שננקטה על ידך בשל השימוש או הסתמכות כאמור, הינו על אחריותך בלבד. ITdesigns אינה מתחייבת כי המערכת תהיה ללא תקלות או שגיאות מכל סוג, לרבות בקשות הסרה מרשימת התפוצה שלא התקבלו מכל סוג ומכל סיבה, הודעות שנתקבלו על ידי הנמען יותר מפעם אחת וכן, אין היא נותנת כל התחייבויות באשר לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש במערכת. המערכת מסופקת "AS IS" ו- ITdesigns לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה.

הסעד היחיד והבלעדי שיינתן ללקוח לכל כשל של המערכת כאמור תהא הפעלת מאמצים סבירים ע"י ITdesigns כדי להתאים או לתקן את המערכת.

הלקוח אחראי לאבטחת החשבון שלו, הסיסמאות והקבצים. ITdesigns תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון הלקוח, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של הלקוח באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי באמצעותו יש ללקוח גישה למערכת, אם בכלל. לITdesigns אין כל ידע על המבנה הארגוני של הלקוח באם נרשם למערכת כישות, או על הקשרים האישיים שלו באם הינו אדם פרטי. ITdesigns לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים של הלקוח באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו.

ITdesigns והלקוח מסכימים כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורת כלשהי, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה. ITdesigns תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר האינטרנט או במערכת. ITdesigns לא תדרש להודיע באופן מפורש על שינויים בהסכם זה. על הלקוח להיכנס באופן יזום ולהתעדכן מעת לעת בשינויים שנעשו בהסכם. עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי הדין או דיני היושר לא ייחשב כוויתור על זכות או סעד כאמור.

הסכם זה ניתן להסבה על ידי ITdesigns לכל גורם אשר ייכנס לנעליה וייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכוש את הבעלות או הזכות להשתמש ולתת רישיונות במערכת.


תשלום עבור שירות ITnewsletter לדיוור אלקטרוני
התשלום עבור שירות הדיוור האלקטרוני הינו חודשי ומבוצע בכל תחילת חודש עבור חודש שהסתיים.
החיוב מתבצע בהתאם לחבילה שנבחרה בהסכם ההצטרפות לשירות. במידה ובחודש מסוים לא התבצעה כל הפצה של ניוזלטר יחויב הלקוח בחבילה המינימאלית בלבד.
קמפיינים המכילים עד 3 נמענים ייחשבו כקמפיינים לבדיקה ולא יילקחו בחישוב נפח הדיוור החודשי.
במידה ומבקש הלקוח להקטין את גודל חבילת הדיוור השינוי יעשה רק בחודש העוקב (הבא).
במידה ומבקש הלקוח להגדיל את גודל חבילת הדיוור השינוי יעשה מיידית והלקוח יחויב בחודש זה בהתאם לחבילה החדשה שבחר.


מגבלת כמות דיוורים בחודש עבור חבילות דיוור
חבילת דיוור מוגבלת לכמות דיוורים חודשית של עד 10 פעמים כמות הנמענים בחבילה.
לדוגמא חבילת 2,500 נמענים מוגבלת לעד 25,000 דיוורים בחודש.


מגבלת תווים בהודעת SMS

* הודעות רגילות-
הודעת ה- SMS מוגבלת ל- 70 תווים.
ניתן לשרשר 2 הודעות רצופות לניצול 134 תווים.

ניתן לשרשר 3 הודעות רצופות לניצול 201 תווים וכן הלאה עד ל-15 הודעות רצופות לקבלת 1,005 תווים.


* הודעות כפולות-
הודעת ה- SMS מוגבלת ל- 134 תווים.
ניתן לשרשר 2 הודעות רצופות לניצול 268 תווים.
ניתן לשרשר 3 הודעות רצופות לניצול 402 תווים וכן הלאה עד ל-7 הודעות רצופות לקבלת 938 תווים.

ההודעות ישורשרו ויוצגו כהודעה אחת ברוב מכשירי הסמארטפון.כשירות
הלקוח מצהיר ומתחייב כי יש לו הזכות להתקשר בטופס הזמנה זה ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו והכל - ללא צורך בהרשאה, אישור או הסכמה של צד שלישי כלשהו, וכן כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת על התקשרות הלקוח בטופס הזמנה זה וביצועו על ידו.


ביטול והחזרים
ITdesigns שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח ישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות ITdesigns.
אם חשבון הלקוח מוגדר (על פי שיקול דעתה הבלעדי של ITdesigns) כלא פעיל במשך למעלה מ-120 ימים או שיש לו תלונות ספאם רבות או שגויים, לITdesigns תהא שמורה הזכות למחוק לצמיתות את נתוני המנוי שלו. ITdesigns תעשה מאמצים סבירים ליצור עם הלקוח קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לפני נטילת כל פעולה להסרת קבע כאמור.


הפסקת השירות
הלקוח רשאי להתנתק משירותי ITdesigns על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שהודיע ל ITdesigns הודעה מראש בת 15 ימים. במקרה של התנתקות על ידי לקוח המנוי על חבילות דיוור (מנוי חודשי) יחויב הלקוח עבור החודש בו הודיע על ההתנתקות. במקרה של התנתקות של לקוח אשר רכש חבילת SMS או בנק דיוורי ניוזלטר לא יבוצע כל החזר בגין יתרה שלא נוצלה.


עדכוני החברה ושליחת תוכן פרסומי
הנני מאשר הסכמתי לקבלת מידע באימייל וב- SMS על מבצעים ועדכונים אודות חברת ITdesigns ושירותיה לפרטי הקשר אותם סיפקתי או המוגדרים בחשבוני (אימייל וטלפון נייד).


נתוני הלקוח
ITdesigns מתחייבת שלא להעביר או להשתמש במאגר הנמענים של הלקוח.


הסרת אחריות
ITdesigns, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשירותים המסופקים על ידה. בכלל זה איבוד נתונים וכן עיכוב, אי מסירה, או מסירה לכתובת שאינה נכונה של מסרים, דיוור אלקטרוני ו SMS, המועברים דרך באמצעות מערכת ITnewsletter.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מתחייב –
כי עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וכל אדם או גוף הקשורים עמו או הבאים מטעמו או שיעסקו בביצוע השירות או בכל הקשור והנובע ממנו, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות נשוא כתב זה.

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את ITdesigns ואת שותפיה העסקיים, מעניקי הרשיונות לה, ספקים, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, מפיצים וסוכנים של ITdesigns בשל כל נזקים, הפסדים, התחייבויות, פשרות והוצאות (כולל אך לא רק הוצאות ושכר טרחת עורכי דין סבירות) בקשר עם כל תביעה או דרישה (א) הנובעת מהפרה לכאורה של הסכם זה, (ב) הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות דוא"ל שהופצו על ידו באמצעות המערכת או (ג) הנובעת בכל דרך אחרת או קשורה לשימוש שלו במערכת. בנוסף, הלקוח מאשר ומסכים כי לITdesigns יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזקים שייגרמו לה בגין כל שימוש במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי הסכם זה, וכי פיצויים אלה יכול שיכללו פיצויים בשל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או נזקים בשל הסתמכות.

תוקפם של סעיפי האחריות והשיפוי אינו מותנה בזמן (בכפוף לדיני ההתיישנות הכלליים), והוראותיו ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים אף לאחר סיום התקשרות הצדדים על פי טופס ההזמנה.

כל מחלוקת או הליך משפטי לגבי כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו, ייפתח בלעדית באמצעות הגשת בקשה לבתי המשפט המוסמכים של חיפה, ישראל, ובמקרה כזה, רק דיני מדינת ישראל יחולו.