מחירון SMS


לקוחותינו נהנים מהמערכת הטובה ביותר וממחירון שליחת SMS הטוב ביותר.
להלן מחירון ה SMS הטוב ביותר בישראל: 


המחירים הינם לפני מע"מ
החיוב יעשה על ידי רכישת חבילות SMS בתשלום מראש.

הודעת ה SMS מוגבלת ל- 70 תווים.
ניתן לשרשר 2 הודעות רצופות ולקבל 134 תווים
לשרשר 3 הודעות רצופות לקבלת 201 תווים
וכן הלאה עד 15 הודעות רצופות לקבלת 1,005 תווים.
ההודעות מגיעות למכשיר הסלולארי כהודעה אחת.

יש להגדיר מספר סלולארי אליו יישלחו תגובות להודעות.
פתיחת חשבון ללא תשלום